حجت الاسلام محمد مهدوی امام جمعه شهر شیرگاه
بی شک بنا کننده سنت نیکو حتی پس از مرگش، در ثواب آن سنت نیکو شریک است.
خوب است، ما هم بنا کننده سنت های نیکو باشیم.
تعظیم شعائر از واجبات اسلامی است.
دسته روی و عزاداری امامان معصوم در سطح شهر، تعظیم شعائر است و سنتی نیکو.
حجت الاسلام محمد مهدوی، هفت سال است که به شهر ما آمده است و امامت جمعه را بر عهده دارد.
یکی از سنتهای نیکویی که او بنا نهاده، دسته روی در سطح شهر برای همه امامان معصوم به منظور تعظیم شعائر اسلامی است.
امروز به این فکر می کردم که در هر قدمی که دسته روی کردیم و هر دستی که به سینه ها زدیم، او سهمی داشته است. خوشا به حالش.
خوب است ما که به غلبه نهایی حق بر باطل معتقدیم، سهم بیشتری در جبهه حق داشته باشیم.


نشانی فید این وبلاگ: http://shirgahi.ir/rss
ما را در گوگل ریدر مشترک باشید:
+
برای صرفه جویی در اینترنت، نسخه موبایلی را بخوانید: http://shirgahi.ir/m