شهیدان سرافراز خود را تجلیل و تقدیس کنید...
امام خامنه ای


بزرگداشت سی امین سالگرد شهادت
آیت الله قاسمیآیت الله شیخ عبدالوهاب قاسمی سوادکوهی
 (یکی از هفتاد و دو یار امام در واقعه هفت تیر)
و هفده تن از شهدای روحانیت شهرستان سوادکوه در مسجد جامع شیرگاه

هشت تیر 1390، ساعت 4 بعد از ظهر، مسجد جامع شیرگاه