تمشک چینی در روستاهای لفور
از بچگی به تمشک و تمشک چینی علاقه زیادی داشتم.
چند سالی است که توفیق نمی شود که در فصل تمشک چینی شمال حضور داشته باشم
از تمشک مرباهای خوش مزه ای هم به دست می آید.
تصویر تزیینی بوده و مربوط به یکی از روستاهای لفور شیرگاه (مازندارن) است.

(تمشک درون دبه ها هست.)