امروز بعد از نماز جمعه مردم شهر کوچک ما هم به راهپیمایی رفتند و شعار دادند و ضمن اعلام انزجار از سیاستهای خصمانه آمریکا و اسرائیل و سران کشورهای عربی، حمایت خود را از همه آزادیخواهان و مستضعفان جهان اعلام کردند.

شیعیان بحرین، مستضعفان عالم، ببخشید که کار زیادی از دست ما بر نمی آید.
بحرین
کاریکاتور از وبلاگ شورآباد (+)