هم اکنون دقیقا ساعت نه و سی و سه دقیقه صبح است.
به یاد دوران مدرسه که همه جا را تزیینات می کردیم، وبلاگ را به گل وجود امام خمینی آراسته می کنم:

امام خمینی

به روز رسانی وبلاگها در لحظه ورود امام روح الله در ساعت 9 و 33 دقیقه صبح دوازده بهمن (+)