تغذیه، بخش مهمی از طب اسلامی (یا سنتی) است. همان قدر که آداب و رسوم مردمی، بخشی از فرهنگ آن مردم است، آداب مربوط به تغذیه هم بخش مهمی از فرهنگ است. یکی از مهمترین بخشهای فرهنگ مردم مازندارن که در حال از بین رفتن است، همین بخش غذاست. اینکه ما ایرانی ها همه غذاهای مشابهی بخوریم، چیز بدی نیست، ولی اینکه غذاهای محلی خودمان فراموش شود، محل تامل است. 
بادونه، غذای محلی، برنج و روغن و شکر
مادر من، هر سال عید نوروز، بادونه درست می کنه. بادونه غذای اصلی نیست و یک غذای جانبی است. گرچه با برنج درست می شه! 
بادونه، برنجیه که خیلی پخته نمی شه، شکر بهش اضافه می شه و روغن. صدا و سیمای طبرستان، طرز تهیه اش رو نوشته که ما با کمی تفاوت درست می کنیم. (+) هم چنین در فرهنگ لغات مازندارنی تبرستان، می توانید گویش های متفاوتی از بادونه را در شهرهای استان مازندارن ببینید. (+)