عکسها و تصاویری از نقاط دیدنی و تفریحی و مناطر طبیعی و فرهنگی بخش شیرگاهآب مایه حیات اس
آب مایه حیات است
تصویر مربوط به یکی از روستاهای لفور شیرگاه می باشد