عکسها و تصاویری از نقاط دیدنی و تفریحی و مناطر طبیعی و فرهنگی بخش شیرگاهسد بزرگ البرز سوادکوه
سد بزرگ البرز، سدی که در دوره هاشمی با مساعدت بانک جهانی کلید خورد، در پایان خاتمی45 درصد پیشرفت فیزیکی داشت و در دوره اول ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد افتتاح شد.
این سد در میان روستاهای دهستان لفور از توابع بخش شیرگاه سوادکوه مازندارن قرار دارد.