این بار به خاطر تحقیقات و مقالات درسی نتوانستم بین دو ترم دانشگاه را ترک کنم و بیایم شیرگاه. به هر حال، دوره فوق لیسانس اقتضاءات دیگری دارد. انشالله آخر هفته بعد بتوانم به شهر خودم سری بزنم!
دعا کنید. برای همه دانشجویانی که در شهرهای دور و نزدیک درس می خوانند.